Seuratoiminnan magneetti-hanke

HANKETIEDOTE 1/2017

Kuten jo julkisuudessakin on noteerattu, Euran Pallo sai Opetusministeriön Seuratukea 12 000 €. Rahat käytetään Seuratoiminnan magneetti -hankkeeseen eli tuki käytetään hankevastaavan palkkaan ja tarvikekuluihin.

Seuratoiminnan magneetti jakautuu kolmeen osahankkeeseen, jotka tukevat toisiaan ja risteävät säilyttäen kuitenkin omat erityispainotuksensa.

EUPA, PERHEIDEN SEURA! /SEURATOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

  • Vanhempien ja muiden lähiaikuisten osallistuminen lapsen harrastustoimintaan kannustamalla ja talkootyöllä ovat keskeinen osa junioritoimintaa. Hankkeen aikana selvitetään vanhempien näkemyksiä mielekkäästä osallistumisesta seuratoimintaan haastatteluin ja kyselylomakkeilla sekä vapaamuotoisissa keskusteluissa.
  • Haastattelut P05, T04 ja P09-10 –pilottijoukkueiden vanhemmille kesällä ja alkusyksystä 2017, kyselylomake kaikille joukkueille syksyllä 2017

JOUKKUEEN VETOVOIMAN VAHVISTAMINEN – DROP OUTin yli

  • Kaverisuhteiden merkityksellisyys liikuntaharrastuksen jatkamisessa huomioidaan vahvistamalla pelaajien keskinäistä myönteistä vuorovaikutusta sekä joukkueen yhtenäisyyttä.
  • Osahankkeen pilottijoukkueen kanssa hyödynnetään lajiharjoittelun lisäksi toiminnallisia menetelmiä ja video-ohjausta.

AIKUISET LAPSEN/NUOREN TUKENA

  • Juniorin itsetuntemus vahvistuu ja kokemus itsestään säilyy myönteisenä myös epäonnistumisten jälkeen, kun aikuiset ohjaavat kannustaen ja huomioiden lasten yksilölliset tarpeet. Penkkityöskentelyyn liittyvä video-ohjaus osana toimijoiden vuorovaikutus- ja suhdetaitojen vahvistamista pilottijoukkueen valmentajien kanssa
  • Valmentajat ja junioripäällikkö vastaavat lajiharjoittelusta ja ohjaavat juniorin kehittymistä jalkapalloilijana. Tämän tueksi ja lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimiseksi kehittämishanke mahdollistaa toimijoiden lisäksi vanhempien osallistumisen koulutuksiin, joiden teemoina ovat mm. terveellinen ravitsemus ja juniorin lihashuolto.
  • Koulutusten sisällöt ja ajankohdat päivittyvät kesän ja alkusyksyn aikana.

Kesällä 2017 osa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta keskittyy nimettyihin pilottijoukkueisiin ja toimintaa laajennetaan soveltuvin osin kaikille joukkueille syksyn aikana. Hankevastaavaa saa lähestyä myös oma-aloitteisesti ja kertoa hänelle omia näkemyksiä seuratoiminnan kehittämiseksi! Kaikki hankkeen aikana kerätty tieto käsitellään huomioiden yksilöllisyyden suoja ja tutkimuseettiset seikat. Pitkäaikaistutkimusta varten kerättävän aineiston säilyttämiseksi pyydetään erikseen lupa kultakin tiedontuottajalta.

LISÄTIETOJA

Hankevastaava Eeva Åberg / 050-521 2925 / eeva.aberg@gmail.com

Puheenjohtaja Jaana Kuusilehto / 050-386 7002 / jaana.kuusilehto@eupart.fi

Euran Pallo Ry

Postiosoite:

Eurantie 33 

27510 Eura


Käyntiosoite:
OP-Areena

Nummentie 28

27500 Kauttua

toimisto@euranpallo.fi