Joukkue

Aittomaa Sisu
Askonen Mikael
De Boer Thomas
Haitti Onni
Heinonen Viljami
Huuhtanen Ville
Junnila Iivari
Koski Miro
Kukil Nazar
Männistö Veeti
Markkanen Matias
Onishchuk Ernest
Pyhäjärvi Vili
Rintala Daniel
Salonen Severi
Silver Aaron
Sokolian Maksym
Sosonovych Roman
Tupala Aaro
Valtonen Ossi

Toimihenkilöt